GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. Velkommen hos serafine.dk! Med vores generelle salgs- og leveringsbetingelser informerer vi dig om detaljerne ved anvendelse af hjemmesiden, om medlemskab hos Serafine og om køb kosmetik, parfumer og personlig pleje artikler hos Serafine. For at give dig et overblik over de vigtigste punkter i de generelle salgs- og leveringsbetingelser har vi lavet et sammendrag til dig. Sammendraget erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser.

 1. • Vores tilbud er udelukkende henvendt til forbrugere.

  • Ved tilmelding hos Serafine.dk tegner du et gratis basis-medlemskab, med hvilket du kan få fordel af vores stilforslag og gøre enkelte indkøb på Serafine.dk.

  • Hvis du i bestillingsprocessen beslutter dig for at gennemføre købet på VIP-betingelser, gælder følgende:

  • Dit VIP-medlemskab forpligter os til hver måned at sende dig stilforslag efter din smag på fordelagtige vilkår.

  • Dit VIP-medlemskab forpligter dig til den hver måned at beslutte, om du enten vil indgive en bestilling til Serafine eller, om du ønsker at springe denne måned over. Vigtigt: Såfremt du ikke gør brug

  • nogle af valgmulighederne, vil din valgte pris blive trukket på det af dig oplyste betalingsmiddel og blive krediteret på din medlemskonto. Du kan altid indløse dette tilgodehavende, ”Credit”, inden for rammerne af et køb på Serafine.dk.

  • Den lovbestemte forældelsesfrist finder ingen anvendelse.

  • VIP-medlemskabet kan altid opsiges uden overholdelse af en frist.

  • Efter købet har du udover den lovmæssige fortrydelsesret også en frivillig returret. Såfremt du skulle gøre brug af den frivillige returret, krediteres din medlemskonto med beløbet.

  • Du har selvfølgelig lovmæssige reklamationsrettigheder.

  Bemærk venligst: Dette sammendrag erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er alene afgørende for indgåelse af aftalen, som du bør læse meget grundigt.  Indholdsoversigt


  1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser

  2. Generelt om anvendelse af Serafine

  3. Registrering hos Serafine

  4. Serafine Basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter

  5. Serafine VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter

  6. Serafine Credit: Erhvervelse, indløsning, gyldighed

  7. Køb af kosmetik, parfumer og personlig pleje foregår (”beautyartikler”).

  8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed

  9. Priser, forsendelsesomkostninger

  10. Rådighed, levering og forsendelse

  11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af kosmetik, parfumer og personlig pleje foregår (”beautyartikler”).

  12. Ejendomsforbehold

  13. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende køb af kosmetik, parfumer og personlig pleje foregår (”beautyartikler”). til forbrugere

  14. Ekstra frivillig returret mod refundering af Credit eller bytning

  15. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere

  16. Mangelsansvar og forholdet mellem fortrydelsesrettigheder og reklamationsrettigheder

  17. Misligholdelse af aftale

  18. Intellektuel ejendomsret

  19. Ændringsforbehold

  20. Lovvalg, værneting

  21. Øvrigt

  22. Fortrydelsesret

Generelle bestemmelser


1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser

  1.1 Serafine.dk er en online tjeneste fra ILS Company ApS.(i det efterfølgende også „vi“). Ved eventuelle bemærkninger og kommentarer kan du kontakte os på ovenfor nævnte adresse, pr. e-mail på [email protected] eller telefonisk; mandag - fredag kl. 8.00-20.00, lørdag - søndag kl. 10.00-18.00 på telefonnr.: .

  1.2 Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for den dansksprogede hjemmeside Serafine.dk (i det følgende " Serafine "). De generelle salgs- og leveringsbetingelser udgør det aftalemæssige grundlag for anvendelsen af Serafine og gælder for (1) den generelle anvendelse af Serafine, (2) oprettelse af, indholdet af, gennemførelse og ophør af medlemskab hos Serafine, (3) køb af kosmetik, parfumer og personlig pleje foregår (”beautyartikler”) hos og enhver relation mellem forbrugeren og Serafine.

  1.3 Anvendelse af Serafine forudsætter oprettelse som medlem. Køb og forsendelse af Serafine kosmetik, parfumer og personlig pleje artikler foregår udelukkende på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. De generelle salgs- og leveringsbetingelser kan du gemme. Ved afgivelse af en bestilling sender vi salgs- og leveringsbetingelserne til dig pr. e-mail. Den aktuelle version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser er altid tilgængelige på hjemmesiden. Ældre versioner sender vi dig gerne efter forespørgsel pr. e-mail.

2. Generelt om anvendelse af Serafine

 1. 2.1 Du må kun anvende Serafine og det her offentliggjorte indhold til det foreskrevne formål. Såfremt intet andet udtrykkeligt er angivet på platformen, er dette formål oplysninger om og køb af Serafine kosmetik, parfumer og personlig pleje artikler foregår.

 2. 2.2 På Serafine kan du finde kosmetik, parfumer og personlig pleje foregår (”beautyartikler”). Du kan købe enkelte beautyartikler til enhedspris (”beautyselementer”).

 3. 2.3 For at indgive en bestilling på Serafine skal du være tilmeldt som basismedlem (se nedenfor pkt. 3 og 4). Hvis du ønsker det, kan du også blive VIP-medlem og købe vores beautyartikler på eksklusive betingelser (se nedenfor pkt. 5 og 6).

 4. 2.4 Serafine henvender sig udelukkende til forbrugere. Anvendelse af Serafine og oprettelse som medlem hos Serafine forudsætter, at du er forbruger. Du er forbruger, hvis du anvender Serafine som fysisk person med formål, som ikke kan henføres til en erhvervsmæssig aktivitet.

 5. 2.5 Aftalesproget er dansk.

3. Tilmeldelse hos Serafine som basis-medlem

 1. 3.1 Det er en forudsætning for køb beautyartikler hos Serafine, at du opretter et basis-medlemskab. Når du har gennemført den integrerede livsstilquiz, ansøger du ved hjælp af tilmeldingsfunktionen om at oprette et basis-medlemskab hos Serafine

 2. 3.2 Det er en betingelse for tilmeldelse, at du er myndig og ikke er under nogen form for værgemål, ikke har indskrænket den retlige handleevne, eller at du anvender Serafine med samtykke fra din værge.

 3. 3.3 Vi accepterer dit tilbud om oprettelse ved at oprette din brugerkonto. Derved indgås mellem dig og Serafine en aftale på basis af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

 4. 3.4 Oprettelse af en brugerkonto forudsætter, at vi accepterer dit tilbud om oprettelse. Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere tilbud om oprettelse. Du må kun have én brugerkonto, og vi forbeholder os ret til at slette brugerkonti, hvis du har flere aktive konti.

4. Bestemmelser om Serafines basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter

 1. 4.1 Efter tegning af et basis-medlemskab kan du købe beautyartikler hos Serafine. Desuden kan du købe bestemte beautyartikler til fordelagtige betingelser, når du er VIP-medlem. Det viser vi dog ved fremvisning af artiklerne eller senest, når du begynder bestillingsprocessen. Se nærmere oplysninger om VIP-medlemskab under pkt. 5 og 6.

 2. 4.2 Vi forpligter os til at præsentere beautyartikler fra vores aktuelle kollektion, som er afstemt efter din smag, hver måned (i det efterfølgende: ”stilforslag”).

 3. 4.3 Du er forpligtet til at oplyse korrekte personlige data på din medlemskonto, således at dine oplysninger altid er korrekte og basis-medlemskabet kan gennemføres gnidningsløst. Vi informerer dig udførligt om bestemmelser vedrørende anvendelse af dine data i vores erklæring om databeskyttelse. 4.4 Basis-medlemskabet har ingen mindste løbetid og kan altid opsiges af dig uden overholdelse af en frist. Bestemmelser om opsigelse af dit basis-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider. For os gælder en opsigelsesfrist på fire uger.

5. VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter

 1. 5.1 Udover dit basis-medlemskab kan du blive VIP-medlem ved udtrykkeligt at acceptere oprettelse af VIP-medlemskabet. Du giver din accept, når du beslutter dig for at bestille beautyartikler hos os som VIP-medlem.

 2. 5.2 VIP-medlemskabet giver ekstra funktioner og fordele for dig: For det første afstemmer vi vores stilforslag mere individuelt efter din modesmag, for det andet kan du bestille beautyartikler, som er reserveret til VIP-medlemmer, ligesom du i nogle tilfælde vil kunne købe beautyartikler på eksklusive betingelser (f.eks. på et tidligere tidspunkt eller til en lavere pris). Når du vælger denne mulighed, vil du ligeledes modtage e-mails, nyhedsbreve, særtilbud og andre opdateringer om dine indkøbsoplevelser og andre fordele.

 3. 5.3 Ved tegning af et VIP-medlemskab forpligter du dig til på din medlemskonto at vælge blandt de muligheder, som er beskrevet i punkt 5.4, senest 3 dage efter din email. Vælger du ikke i henhold til punkt 5.4, trækker vi denne måned dit valgte medlemsbeløb på dit betalingsmiddel. Dit betalingsmiddel angives ved registreringen. Dette beløb indsættes som tilgodehavende på din brugerkonto til fremtidige indkøb på Serafine. Udførlige oplysninger om dette tilgodehavende og indløsning af tilgodehavendet kan du finde i » Punkt 6.

  5.4 Du skal i hver måned vælge mellem følgende muligheder:

  1. (1) Bestille en beautyartikel: Du kan efter at have modtaget stilforslag bestille beautyartikler på Serafine. Med din bestilling og vores accept af denne indgås en købsaftale om artiklen mellem dig og os. Detaljer om bestilling og forsendelse af beautyartikler fastsættes nedenfor i » Punkt 7 ff. i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.
  2. (2) Springe en måned over: Hvis du ikke ønsker at indgive bestilling i denne måned, kan du via funktionen på din medlemskonto (”Spring Denne Måned Over”) stille dit VIP-medlemskab i bero i den pågældende måned. Holder du pause i en måned, debiteres dit opgivne betalingsmiddel ikke i denne måned, og din medlemskonto krediteres ikke med en Credit. I den efterfølgende måned skal du igen træffe en beslutning (» Punkt 5.3).

  5.5 VIP-medlemskabet løber tidsubegrænset. Du kan når som helst opsige VIP-medlemsskabet med virkning fra udgangen af den løbende kalendermåned. For os gælder en opsigelsesfrist på fire uger pr. månedens udgang. Detaljer om opsigelse af dit VIP-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider.

6. Serafine Credits: Erhvervelse, indløsning, gyldighed

 1. 6.1 Såfremt du i en måned ikke har truffet noget valg, som beskrevet i » Punkt 5.4, trækker vi på dit betalingsmiddel dit medlemsbeløb., som bliver indsat på din medlemskonto hos Serafine og udgør en " Credit". " Credit" kan udelukkende anvendes til køb af beautyartikler hos Serafine. Denne kreditering er et elektronisk disponibelt betalingsmiddel til betaling af beautyartikler på Serafine med en 1:1 værdi.

 2. 6.2 Ved kreditering af en Credit på din medlemskonto trækkes et beløb svarende til dit medlemskab på dit registrerede betalingsmiddel. Såfremt du har krav på at få refunderet købsprisen for et produkt ved tilbagetræden fra eller fortrydelse af købet af beautyartikler, kan du vælge mellem at få refunderet købsprisen eller at få indbetalt beløbet som en Credit på din medlemskonto.

 3. 6.3 Du kan altid kontrollere på din medlemskonto, hvor mange Credit der står på din medlemskonto.

 4. 6.4 Credit kan ikke overdrages.

 5. 6.5 Du kan bruge den Credit, som står på din medlemskonto ved ophør af dit medlemskab, til at købe beautyartikler på vores hjemmeside. Den lovbestemte forældelsesfrist finder ingen anvendelse her.

 6. 6.6 Credit udløber 180 dage efter købsdato.

7. Køb af beautyartikler

 1. 7.1 Efter din bestilling af beautyartikler og vores efterfølgende godkendelse af din bestilling indgås en bindende købsaftale mellem dig og os.

 2. 7.2 Præsentationen af beautyartikler er ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men kun en ikke bindende opfordring til dig om at bestille beautyartikler. Ved bestilling af de ønskede beautyartikler afgiver du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale om disse beautyartikler at klikke på bestillingstasten.

 3. 7.3 Når du via hjemmesiden bekræfter din bestilling via et klik på bestillingstasten, sammenfatter vi forinden indholdet i din bestilling. Derved kan du kontrollere indtastningerne og om nødvendigt korrigere evt. fejl. Du kan desuden altid afbryde bestillingsprocessen ved at lukke internetbrowseren..

 4. 7.4 Vi sender en automatisk genereret modtagelsesbekræftelse efter modtagelse af din bestilling, men det er ikke en accept af din ordre. Vi kan acceptere din bestilling enten ved at fremsende en forsendelsesbekræftelse pr. e-mail eller ved at levere de bestilte beautyartikler i løbet måneden. Ellers gælder din bestilling som afvist. Såfremt din bestilling afvises, og du har afgivet denne som førstegangs-VIP-medlem, ændres dit medlemskab efter afvisningen automatisk til et basis-medlemskab. Du kan selvfølgelig altid blive VIP-medlem igen ved at bestille beautyartikler som VIP-medlem.

 5. 7.5 For at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at bestille beautyartikler, godkender vi kun bestillinger i sædvanlige mængder til eget forbrug.

8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed

 1. 8.1 Indholdet i din bestilling vises i browseren umiddelbart inden afslutningen. Denne side kan du printe eller gemme via de relevante funktioner i din browser. Du får desuden en e-mail fra os efter afslutning af din bestilling, hvor bestillingens indhold endnu en gang gengives i henhold til de lovmæssige forskrifter. Også denne e-mail kan du printe eller gemme. Din bestilling vil ligeledes fremgå af din medlemskonto. Efter login kan du hente den der.

 2. 8.2 Du kan på ethvert tidspunkt se de aktuelle generelle salgs- og leveringsbetingelser med de grundlæggende bestemmelser til bestillinger på vores hjemmeside. Hvis din bestilling har ligget i nogen tid, og de generelle salgs- og leveringsbetingelser i mellemtiden er blevet ændret, kan du finde de relevante generelle salgs- og leveringsbetingelser i den e-mail, som er sendt efter afslutning af bestillingen. Vi fremsender dem også til dig pr. e-mail på opfordring.

9. Priser, forsendelsesomkostninger

 1. 9.1 De priser, som er angivet på tidspunktet for bestilling af beautyartiklerne, er gældende. Priserne kan være forskellige alt efter, hvorvidt du har et basis-medlemskab eller et VIP-medlemskab. Hvis du med bestillingen aktiverer VIP-medlemskab, gælder priserne for VIP-medlemskabet for dig. De angivne priser indeholder moms og øvrige prisbestanddele. Hertil kommer, såfremt der ikke er aftalt en gratis forsendelse, omkostninger til emballering og forsendelse.

 2. 9.2 Forud for afslutning af din bestilling informerer vi dig naturligvis om sådanne omkostninger og totalprisen for din bestilling.

10. Rådighed, levering og forsendelse

 1. 10.1 De beautyartikler, som vi tilbyder, afsendes inden for fem hverdage, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet ved start af bestillingsprocessen.

 2. 10.2 Såfremt intet andet er aftalt i forbindelse med bestillingsprocessen, leverer vi kun beautyartikler til adresser i Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.

11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af beautyartikler

 1. 11.1 Købsprisen forfalder omgående – med forbehold for en længere betalingsfrist, som er aftalt ved bestillingen eller meddelt ved leveringen. Betalingsservice eller lignende betalingsmetoder (f.eks. kreditkortdebitering) gennemføres tidligst ved afsendelse af din bestilling, således at du ikke skal betale, inden beautyartiklerne er på vej til dig.

 2. 11.2 Vi tilbyder forskellige betalingsmåder, hvortil der henvises ved start af bestillingsprocessen. Du kan under bestillingsprocessen eller ved oprettelse af dit VIP-medlemskab vælge mellem disse betalingsmåder.

12. Ejendomsforbehold

 1. 12.1 beautyartiklerne forbliver vores ejendom, indtil fuldstændig betaling af købsprisen.

13. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende køb af beautyartikler for forbrugeren

 1. 13.1 Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du en lovmæssig fortrydelsesret for de beautyartikler du har bestilt. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af beautyartikler (i det efterfølgende ”vejledning til købsfortrydelse”). Denne finder du i umiddelbar forlængelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig ligeledes om den lovmæssige fortrydelsesret ved hver bestilling.

 2. 13.2 Vær opmærksom på at i fald du gør brug af den lovmæssige fortrydelsesret, skal de ydelser, som er modtaget fra begge parter, leveres tilbage. Det vil specielt sige, at vi betaler dig købsprisen tilbage på det betalingsmiddel, du har benyttet ved betalingen, eller hvis du foretrækker og angiver dette, at vi udligner med Credit, hvis du har betalt købsprisen med Credit..

 3. 13.3 Såfremt du gør brug af din lovmæssige fortrydelsesret, se punkt 13, skal du bære de normale omkostninger ved returneringen.

14. Ekstra frivillig returret mod refundering med Credit eller ombytning

 1. 14.1 Udover den lovmæssige fortrydelsesret i » Punkt 13 har du ret til at returnere eller bytte de købte beautyartikler inden for 30 dage efter modtagelse. Fristen starter dagen efter varemodtagelsen. Rettidig afsendelse strækker sig over hele fristens varighed

 2. 14.2 Den ekstra frivillige returret er kun gældende, hvis beautyartiklerne er hele og ubeskadigede og returneres i originalemballage. Det er tilladt at prøve beautyartiklerne, som det også er muligt og normalt i en forretning, altså f.eks. en kort prøvning.

 3. 14.3 Du gør brug af din ekstra frivillige returret i henhold til punkt 14, idet du sender beautyartiklen til følgende adresse i løbet af fristen på 30 dage: ILS Company ApS COMPANY INFO

 4. 14.4 Ved udøvelse af den ekstra frivillige fortrydelsesret refunderes beautyartiklen med en Credit på din medlemskonto. En kontant refundering af købsprisen inder for rammerne af den ekstra frivillige returret er udelukket. Vi bærer returneringsomkostningerne, såfremt du bruger den omkostningsfri returneringsmetode, som vi tilbyder på hjemmesiden under Forsendelse og returnering

 5. 14.5 Den ekstra frivillige returret gælder udover og samtidig med den lovmæssige fortrydelsesret iht. punkt 13. Bestemmelserne vedrørende den ekstra frivillige returret (» Punkt 13) gælder udelukkende for denne, lader udøvelsen af den lovmæssige fortrydelsesret uberørt, og indskrænker ikke denne på nogen måde. For udøvelse af den lovmæssige fortrydelsesret gælder udelukkende de tilsvarende lovmæssige bestemmelser, som vi informerer dig om i » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af beautyartikler.

15. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere

 1. 15.1 Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.4) har du desuden en fortrydelsesret i forbindelse med det VIP-medlemskab, som du har tegnet. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende VIP-medlemskab (i det efterfølgende ”Vejledning til fortrydelse VIP-medlemskab”). Denne finder du som tilføjelse til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig endnu en gang om den på skrift ved tegning af VIP-medlemskab.

16. Mangelsansvar og forholdet mellem fortrydelsesrettigheder og reklamationsrettigheder

 1. 16.1 Det lovmæssige mangelsansvar er gældende. Det forbliver uindskrænket gældende udover fortrydelses- og returrettighederne i henhold til » Punkt 13 og » Punkt 14.

 2. 16.2 Dine fortrydelsesrettigheder ifølge punkt 13 til punkt 15 består – i den udstrækning hvor intet andet er bestemt – uafhængigt af hinanden. I særdeleshed er din Fortrydelsesret til VIP-medlemskab ifølge punkt 15 uafhængig af din ret til Købsfortrydelse ifølge punkt 13 og den ekstra frivillige returneringsret vedrørende køb af beautyartikler ifølge 14 og omvendt.

17. Misligholdelse af aftale

 1. 17.1 Af hensyn til alle vores medlemmer og en gnidningsløs drift af Serafine forbeholder vi os ret til at advare medlemmer mod misligholdelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller – i tilfælde af væsentlig misligholdelse – at opsige eller ophæve medlemskabet samt at slette eller ændre indhold, som er oprettet af medlemmer.

 2. 17.2 Vi hæfter uindskrænket for skader på liv, krop og sundhed, der beror på en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller fra vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side, såvel som for andre skader, som skyldes forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse eller bedragerisk hensigt. Endvidere hæfter vi uindskrænket for skader, som hører ind under vort ansvar ifølge lovgivningen, såsom vedrørende om produktansvar. Herudover er vi kun ansvarlige for de forudsigelige skader, der typisk kan ske ved et kontraktforhold, som er omfattet af disse betingelser. Vi påtager os intet ansvar for tab af fortjeneste eller besparelser, krav på skadeserstatninger af tredjeparter og andre direkte eller indirekte følgeskader. Vort ansvar for tab af lagrede data er begrænset til skader, som ville være opstået selv med en passende og regelmæssig datasikring

18. Intellektuel ejendomsret

 1. 18.1 Intellektuel ejendomsret Samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører os og må ikke bruges online eller offline af medlemmer eller tredjeparter uden vores forudgående skriftlige tilladelse hertil.

19. Ændringsforbehold

 1. 19.1 Vi forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser under iagttagelse af følgende forudsætninger, når en sådan ændring forekommer fornuftig i betragtning af vores interesse for dig og vi har en grund til at foretage denne ændring i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

 2. 19.2 Enhver ændring, der fører til en afvigelse af aftalens genstand, er udtrykkeligt undtaget af denne ændringsbeføjelse anført ovenfor. I et sådant tilfælde, vil vi meddele dig ændringen af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser og tilbyde dig at fortsætte den kontraktmæssige anvendelse iht. de ændrede betingelser.

 3. 19.3 En grund til en ændring ifølge 19.1 foreligger, når ændringen kun er til fordel for brugeren; når ændringen er rent teknisk eller procesmæssigt betinget, medmindre den har væsentlige effekter for brugeren; såfremt vi er forpligtet til det for at gøre disse generelle salgs- og leveringsbetingelser overensstemmende med gældende lovgivning, især hvis gældende lovgivning ændres eller vi forpligtes til det af en domsafgørelse eller en reguleringsbeslutning; såfremt vi indfører yderligere tjenesteydelser, tjenester eller tjenesteelementer, som kræver en beskrivelse i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre den tidligere kontraktmæssige anvendelse bliver forandret på en negativ måde herved.

 4. 19.4 Ændringerne af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, som er omfattet af ændringsbeslutningen, tilsendes brugeren pr. e-mail. Hvis du ikke modsætter dig de nye generelle salgs- og leveringsbetingelser inden for seks uger efter modtagelse af e-mailen, anses de ændrede generelle salgs- og leveringsbetingelser for at være accepteret. Vi forpligter os til særskilt, i den nævnte e-mail, at gøre opmærksom på betydningen af seksugers fristen (især at de ændrede generelle salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft, hvis du ikke modsætter dig de nye generelle salgs- og leveringsbetingelser inden for denne frist efter modtagelse af e-mailen).

 5. 19.5 Hvis du modsætter dig gyldigheden af indholdet i de nye generelle salgs- og leveringsbetingelser inden for den anførte frist, er vi autoriseret til at opsige aftaleforholdet med dig. Du har på samme måde til enhver tid ret til at ophæve aftalen.

20. Lovvalg

 1. 20.1 For aftaleforholdet og øvrige retsforhold mellem brugeren og os gælder dansk lovgivning. FN-konventionen vedrørende aftaler om internationalt varekøb (CISG) samt eventuelt øvrige mellemstatslige konventioner finder ikke anvendelse. Dette lovvalg gælder dog kun for brugeren som forbruger.

21. Øvrigt

 1. 21.1 Såfremt enkelte bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

22. Vejledning til fortrydelse af køb

 1. 22.1 I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende ethvert køb af beautyartikler. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og det er uden betydning, om du køber beautyartikler på vores online-platform i forbindelse med et VIP-medlemskab, eller om du handler med os uden at være VIP-medlem. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

FORTRYDELSESRET:

 1. De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om købsaftaler. For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:


ILS Company ApS

Vesteraa 15, 9000 Aalborg

Email: [email protected]


CVR reg.no. 39162520

Følger af fortrydelse

 1. Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. De skal afholde de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af varerne. Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Vi anbefaler derfor, at De foretager en hensigtsmæssig emballering af varen, og at De sikrer Dem dokumentation for forsendelsen.

Miscellaneous

Terms and conditions of this agreement may be amended by the Serafine.dk without prior notice to the user. Serafine.dk reserves the right to any grammatical or spelling errors in the agreement.

Applicable law and jurisdiction

These Terms and Conditions are governed by the laws of Denmark and will be interpreted in accordance with the Danish courts. The Danish courts shall have exclusive jurisdiction to settle any claim or dispute which might arise out of or in connection with these terms and conditions.

Best regards,

ILS Company ApS